Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ang mga bakuna ay inirerekumenda at kailangan sa buong buhay natin para makaprotekta laban sa mga malulubhang sakit. Ang proteksyon mula sa mga bakuna na ibinigay noong bata pa ay nawawala rin paglipas ng panahon, at pinahahaba ng mga booster ang proteksyong iyon. Kailangan mo ng proteksyon mula sa mas maraming sakit habang mas tumataas ang panganib ng exposure, tulad ng para sa meningococcal. Mas kailangan mo ang iba pang mga bakuna nang mas madalas dahil sa mga pagbabago sa virus, tulad ng sa trangkaso.