Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Không. Nhiều nghiên cứu và đánh giá vẫn tiếp tục cho thấy không có mối quan hệ nào giữa vắc xin và chứng tự kỷ. Trong đó có một số nghiên cứu đã kéo dài hơn một thập kỷ.