Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Nag-iiba-iba ito depende sa bakuna. Halimbawa:

  • Para sa COVID-19, shingles at trangkaso, inirerekumenda naming magpabakuna. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay nagbibigay ng mas malakas na immunity at binabawasan ang panganib ng malubhang sakit pagkatapos muling mahawa. Ang bakuna laban sa trangkaso ay iniiba taon-taon para maisaalang-alang ang mga pagbabago sa virus.
  • Para sa bakuna na tulad ng sa bulutong-tubig, ang isang kumpirmadong kaso ng isang doktor ay nagbibigay ng immunity. Konsultahin ang inyong doktor kung may mga tanong ka tungkol sa iba pang mga bakuna at sakit.