Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Một số bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin, như ho gà và thủy đậu, vẫn còn phổ biến ở Hoa Kỳ. Các bệnh khác không còn phổ biến vì đã có vắc xin, như bại liệt và rubella. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 cho thấy chúng ta là một xã hội toàn cầu và dịch bệnh có thể lây lan nhanh chóng như thế nào. Nếu không chích phòng đầy đủ, trẻ em có thể bị bệnh nặng và lây lan qua cộng đồng.