Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Oo. Labis na ligtas ang mga bakuna. Sa kasalukuyan, taglay ng Estados Unidos ang pinakaligtas na suplay ng bakuna sa kasaysayan nito. Ang ating matagal nang sistema ng kaligtasan ng mga bakuna ay nagtitiyak na ligtas ang mga ito sa pinakamalawak na saklaw na maaari. Milyon-milyong bata ang ligtas na nakakatanggap ng mga bakuna bawat taon. Dumadaan ang bawat bakuna sa parehong proseso para makakuha ng pag-aapruba. Kahit ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagdaan sa lahat ng hakbang para sa pag-apruba. Ang suporta sa pagpopondo ang nagpahintulot sa kanila na umusad sa proseso nang mabilis.