Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Oo. Nakakakuha ang mga bata ng mas maraming antigen mula sa mga pang-araw-araw na aktibidad kaysa sa nakukuha nila mula sa mga bakuna. Sanay ang mga immune system nila rito at makakaya ito. Sa panahon ng pag-test, tinitiyak nila na ligtas ang mga bakuna na ibigay kasabay ng iba pang naaprubahang bakuna. Maraming pananaliksik ang isinasagawa sa kung kailan dapat makatanggap ang mga bata ng bakuna upang matiyak na makuha nila ang mga ito bago sila nasa pinakamataas nang panganib. Halimbawa, ibinibigay namin ang Tdap sa mga buntis at sa mga sanggol dahil ang ubong-dalahit ay napakamapanganib para sa maliliit na sanggol.