Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Imposible para sa karamihan ng mga bakuna na bigyan ka ng sakit na nilalabanan nito. Ito ay dahil gumagamit lang sila ng mga parte o patay na bacteria o virus para gawin ang bakuna. Ganito kung paano namin ginagawa ang bakuna laban sa hepatitis B, trangkaso, at polyo upang pangalanan ang ilan. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi rin makapagbibigay sa iyo ng sakit na ito. Gumagamit ito ng mRNA na nagtuturo sa iyong mga cell na gumawa ng bahagi ng virus para matuto itong magprotekta laban dito. Mabilis na nadedegrade ang mRNA sa cell at nag-iiwan lang ng proteksyon na ginawa ng iyong katawan!

Ang ilan sa mga bakuna ay gumagamit ng mas mahinang bersyon ng virus at maaaring magdulot ng sakit na iyon. Ngunit napakadalang nito. Kung mangyari man ito, ang sakit ay hindi na kasing-lubha ng magkasakit nito nang wala ang nasabing bakuna. Ang MMR at varicella ay 2 halimbawa ng uri ng bakunang ito.