Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Oo! Ang pagbabakuna ang pinakamahalagang bagay na magagawa ninyo para protektahan ang kalusugan ng inyong anak’hindi lang ngayon, kundi sa maraming taon pang darating. Hindi na natin nakikita ang maraming kaso ng ilang partikular na sakit dahil sa pagbabakuna, tulad ng tigdas. Maaari ka pa ring magkasakit pero pinoprotektahan ka ng bakuna mula sa malubhang kaso at pagkakaospital, tulad ng sa trangkaso, COVID-19, at beke.