Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Mga Madalas Itanong tungkol sa Sertipikadong Tagapamahala ng Pangangalaga sa Pagkain (Certified Food Protection Manager, CFPM)

Ano ang Certified Food Protection Manager (CFPM)?

Ang isang Certified Food Protection Manager (CFPM) ay nakakuha ng pagsasanay sa CFPM na kinikilala ng ANSI at tinitiyak na ang mga establisyemento at mga manggagawa sa pagkain ay sumusunod sa mga kasanayan sa kaligtasan ng pagkain.

Sino ang nangangailangan ng Certified Food Protection Manager (CFPM)?

Karamihan sa mga establisyemento ay nangangailangan ng CFPM. Maaaring hindi ninyo kailangan ng CFPM kung ang inyong establisyemento ay may mas mababang panganib.

Maaaring mas mababa ang inyong panganib kung kayo ay isang convenience store, sinehan, hot dog cart, kiosk ng kape, cinnamon roll o pretzel stand, nagbebenta ng ice cream o pansamantalang booth ng pagkain.

Halimbawa, kung kayo lang ay:

 • Nagsisilbi o nagbebenta lamang ng nakabalot (prepacked) na pagkain.
  May kasamang cold holding Temperature Control for Safety (TCS) tulad ng mga galon ng gatas.
 • Nagsisilbi lamang ng hindi TCS na pagkain.
  Tulad ng mga cinnamon roll, kendi, donut, pretzel o blended syrup na inumin.
 • Nag-iinit lamang ng naprosesong pangkomersyo, ready to eat na pagkain.
  Kasama ang mga latte at hot holding low risk na TCS na pagkain tulad ng mga hot dog.
 • Pansamantalang nagsisilbi ng pagkain sa mga panandaliang kaganapan.
  Tulad ng mga perya at pagdiriwang.

Hindi sigurado kung kailangan ninyo ng CFPM? Kontakin kami sa food@tpchd.org o (253) 649-1417.

Kailangan ko ba ng 1 Certified Food Protection Manager (CFPM) sa bawat shift o bawat establisyemento?

Simula Marso 1, 2023, karamihan sa mga establisyemento ng pagkain ay mangangailangan ng hindi bababa sa 1 empleyado na may CFPM na sertipiko.

Maaaring suportahan ng isang CFPM ang higit sa 1 establisyemento. Tulad ng isang restawran o tindahan na may maraming lokasyon.

Ang CFPM ay hindi palaging kailangang nasa site. Ngunit, ang isang kopya ng isang balidong sertipiko ay dapat na nakahanda sa panahon ng inspeksyon.

Ano ang mangyayari kung ang aming Certified Food Protection Manager (CFPM) ay umalis sa trabaho?

Mayroon kang 60 araw para kumuha ng bagong CFPM o magpakuha sa isang kasalukuyang empleyado ng pagsasanay sa CFPM na kinikilala ng ANSI. Nag-aalok din kami ng mga pagsasanay sa CFPM sa personal.

Paano ako makakakuha ng Certified Food Protection Manager (CFPM) na sertipiko?

Dapat kang kumuha ng pagsasanay na kinikilala ng ANSI at pumasa sa pagsusulit upang maging isang CFPM. Nag-aalok din kami ng mga pagsasanay sa CFPM sa personal.

Gaano katagal ang bisa ng pagsasanay para sa Certified Food Protection Manager (CFPM)?

Ang mga CFPM na sertipiko ay may bisa sa loob ng 5 taon bago mo kailangang mag-renew.

Paano naiiba ang Certified Food Protection Manager (CFPM) na sertipiko sa isang food worker card?

Ang CFPM ay isang advanced na klase sa kaligtasan ng pagkain. Matututo ka ng higit pa tungkol sa:

 • Sino ang Person in Charge (PIC)?
 • Pagpapakita ng kaalaman ng PIC.
 • Mga pangunahing kaalaman sa mikrobiyolohiya.
 • Paano maiiwasan ang sakit na dala ng pagkain.
 • Kalinisan at sanitasyon.
 • Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
 • Oras at temperatura.
 • Mga benepisyo sa mga estalisyementong nagsisilbi ng pagkain.
 • Palakihin ang kita sa pamamagitan ng mas mahusay na sanitasyon.
 • Alamin ang higit pa tungkol sa mga regulasyon.

Ang lahat ng nagtatrabaho sa pagkain ay dapat mayroong Washington State Food Worker Card, ngunit ang inyong establisyemento ay nangangailangan lamang ng 1 CFPM.

Kailangan ba ng isang Certified Food Protection Manager (CFPM) ng food worker card?

Kailangan mo ng food worker card kung nagtatrabaho ka na may kontak sa:

 • Hindi nakabalot na pagkain.
 • Mga kagamitan o kubyertos sa pagkain.
 • Anumang ibabaw kung saan inilalagay ng mga tao ang hindi nakabalot na pagkain.

Kailangan ding malaman ng isang CFPM ang mga regulasyon sa kaligtasan ng pagkain sa Washington. Karamihan sa mga kurso sa CFPM na kinikilala ng ANSI ay hindi kasama ang mga regulasyong partikular sa Washington. Inirerekomenda namin na kunin din nila ang kanilang food worker card.

Nag-aalok kami ng mga pagsasanay sa CFPM sa personal. Makakakuha kayo ng CFPM na sertipiko, Washington State Food Worker Card at maaaring bawasan ang bayad sa inyong permit sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sariling pag-iinspeksyon.

Ano ang ginagawa ng isang Certified Food Protection Manager (CFPM)?

Tinitiyak ng CFPM na:

 • Ang bawat Person In Charge ay sinanay at maaaring mapanatili ang Active Managerial Control.                              
 • Ang mga kinakailangang pamamaraan at plano ay napapanahon at ginagamit.

Kailangan bang naroroon ang isang Certified Food Protection Manager (CFPM) sa inyong establisyimento?

Ang CFPM ay hindi palaging kailangang nasa site. Ngunit, ang isang kopya ng isang balidong sertipiko ay dapat nakahanda sa oras ng inspeksyon.

Bakit kailangan namin ng Certified Food Protection Manager (CFPM)?

Ang batas sa estado ng Washington ay nag-aatas sa karamihan ng mga establisyemento na magkaroon ng hindi bababa sa 1 CFPM


Hindi sigurado kung kailangan ninyo ng CFPM? Makipag-ugnayan sa amin sa food@tpchd.org o sa (253) 649-1417.