Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Vắc xin được khuyến khích và cần thiết trong suốt cuộc đời của chúng ta để bảo vệ chống lại các bệnh nghiêm trọng. Khả năng bảo vệ khỏi một số loại vắc-xin chích từ khi nhỏ sẽ mất dần hiệu lực theo thời gian, liều chích tăng cường sẽ kéo dài khả năng bảo vệ đó. Quý vị cần được bảo vệ khỏi nhiều bệnh hơn vì nguy cơ phơi nhiễm tăng lên, như đối với bệnh viêm màng não mô cầu. Quý vị cần các loại vắc xin khác thường xuyên hơn vì các đột biến của vi rút, chẳng hạn như cúm.