Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Điều này khác nhau tùy theo loại vắc xin. Ví dụ:

  • Đối với COVID-19, bệnh zona và bệnh cúm, chúng tôi khuyên quý vị nên chích vắc xin. Vắc xin COVID-19 cung cấp khả năng miễn dịch mạnh hơn và giảm nguy cơ bệnh nặng sau khi tái nhiễm. Vắc xin cúm điều chỉnh hàng năm để tính đến những thay đổi của vi rút.
  • Đối với các vắc-xin như vắc-xin bệnh thủy đậu, một trường hợp được bác sĩ xác nhận là cung cấp khả năng miễn dịch. Hỏi bác sĩ nếu quý vị có thắc mắc về các loại vắc xin và các bệnh khác.