Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Có. Vắc xin rất an toàn. Hiện tại, Hoa Kỳ có nguồn cung cấp vắc xin an toàn nhất trong lịch sử. Hệ thống an toàn vắc xin lâu đời của chúng ta đảm bảo vắc xin an toàn nhất có thể. Hàng triệu trẻ em được chích phòng an toàn mỗi năm. Mọi vắc xin đều tuân theo quy trình giống nhau để được phê duyệt. Ngay cả vắc xin COVID-19 cũng đã trải qua tất cả các bước để được phê duyệt. Hỗ trợ kinh phí cho phép vắc xin vượt qua quy trình một cách nhanh chóng.