Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Hầu hết các loại vắc xin đều không thể truyền bệnh cho quý vị. Điều này là do chúng chỉ sử dụng các bộ phận hoặc vi khuẩn hoặc vi rút đã chết để chế tạo vắc xin. Đây là cách chúng tôi tạo ra vắc xin viêm gan B, cúm và bại liệt để đặt tên cho một số loại vắc xin. Vắc xin COVID-19 cũng không thể lây bệnh cho quý vị. Nó sử dụng mRNA có thể dạy các tế bào của quý vị tạo ra một phần virus nhằm học cách bảo vệ chống lại nó. mRNA nhanh chóng phân hủy trong tế bào và chỉ để lại khả năng bảo vệ mà cơ thể quý vị tạo ra!

Một số loại vắc xin sử dụng các phiên bản vi rút đã suy yếu và có thể gây bệnh. Tuy nhiên trường hợp này hiếm. Nếu xảy ra, bệnh sẽ ít nghiêm trọng hơn nhiều so với khi bị nhiễm. MMR và varicella là 2 ví dụ về loại vắc xin này.