Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Có! Chích ngừa là điều quan trọng nhất quý vị có thể làm để bảo vệ sức khỏe của con mình — không chỉ bây giờ mà còn trong nhiều năm tới. Do chích ngừa, chúng tôi không còn thấy nhiều trường hợp mắc một số bệnh nhất định, như bệnh sởi. Quý vị vẫn có thể bị bệnh nhưng vắc xin giúp bảo vệ khỏi các trường hợp nghiêm trọng và phải nhập viện, như cúm, COVID-19 và quai bị.